Inspraak nieuw oplaadpunt elektrisch vervoer

Elektrisch rijden draagt bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Het voordeel van elektrisch rijden wordt nog groter, als er in de komende jaren bovendien meer groene stroom beschikbaar komt. Daarnaast is elektrisch rijden schoner en zuiniger.

In het regeerakkoord staat over elektrisch vervoer het streven dat uiterlijk 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Het realiseren van een goede oplaadstructuur is hiervoor van essentieel belang.

Oplaadpunt tegenover Telstarweg

Het is de doelstelling van de gemeente Ouder-Amstel om ten minste tot en met 2021 jaarlijks tien nieuwe oplaadpunten te plaatsen. Conform artikel 5 van de gemeentelijke beleidslijn worden buurtbewoners in de gelegenheid gesteld om vooraf een zienswijze in dienen. Conform de beleidslijn en het regionale beleid worden ter plaatse van elk oplaadpunt twee parkeerplaatsen aangewezen die uitsluitend gebruikt mogen worden voor het opladen van elektrische voertuigen.

Nieuwe locatie oplaadpunten

Het college heeft het voornemen om op de volgende locaties een nieuwe oplaadpunt te realiseren: 

  • Telstarweg 1 te Duivendrecht, of binnen een straal van 100 meter hiervan. 

Indienen zienswijze

U kunt uw zienswijze tot vier weken na bekendmaking (26 augustus 2020) schriftelijk indienen via gemeente@ouder-amstel.nl of per brief: burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel.