Grip op coronavirus met lokale maatregelen

Veel mensen leven de basisregels na. Maar zorgelijk is dat er ook heel veel mensen zijn die dit niet doen. Dat is terug te zien in de recente uitbraken. Als we het tij met elkaar niet keren, dan dreigen we de grip op de verspreiding van het coronavirus weer te verliezen. En verspelen we de winst die we met elkaar in de afgelopen maanden hebben geboekt.

Daarom steunt de Rijksoverheid de lokale bestuurders om hun bevoegdheden in te zetten om het coronavirus onder controle te krijgen en worden enkele landelijke maatregelen verscherpt. Dat kan betekenen dat er lokaal extra maatregelen kunnen worden opgelegd, bovenop de landelijke geldende maatregelen.