Brief Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland inzake ontwikkelingen coronavirus

De voorzitter van de veiligheidsregio, Femke Halsema heeft op 18 augustus 2020 een brief naar alle colleges van B en W en raden gestuurd van de regio Amsterdam-Amstelland. In deze brief geeft zij een analyse van de verspreiding van het coronavirus in de regio.

Daarnaast gaat zij in op de maatregelen die afgelopen weken zijn getroffen en schetst zij de mogelijke stappen die komende maanden ingezet kunnen worden als het aantal besmettingen blijft stijgen.