Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) voor kleine zorginstellingen en zelfstandige zorgverleners

Het toebedelen van persoonlijke beschermingsmiddelen gebeurt op basis van de RIVM richtlijn hierover.

Kijk hiervoor op de website van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Aanvragen van PBM kunnen worden gedaan bij de GHOR Amsterdam-Amstelland via: actiecentrum@ghorasd.nl. De distributie van PBM loopt via Cordaan. 

Let op: Vanwege de grote schaarste worden alleen PBM geleverd wanneer er sprake is van zorg voor patiënten met een daadwerkelijke verdenking of besmetting van covid-19.