Lintjesregen in Ouder-Amstel: drie inwoners verrast door telefoontje van de burgemeester

Vrijdag 24 april 2020 heeft burgemeester Joyce Langenacker ter gelegenheid van de jaarlijkse Algemene Gelegenheid aan drie inwoners van Ouder-Amstel mogen vertellen dat Zijne Majesteit de Koning het heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde.

De heren Bakker en Smit zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en de heer Vaal is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus loopt de uitreiking van de lintjes dit jaar heel anders dan anders. De decordi kregen een telefoontje van de burgemeester. De heer W.W. Smit en de heer T.L. Vaal werden vervolgens verrast met een bloemetje dat de burgemeester persoonlijk kwam brengen. De heer Bakker kon, wegens omstandigheden, niet zelf in gesprek gaan met de burgemeester. 

De heer Smit

De heer W.W. Smit heeft zich meer dan 34 jaar ingezet voor de vrijwillige brandweer Ouder-Amstel, sectie Duivendrecht. In 1985 begon hij zijn indrukwekkende loopbaan als brandweerman. Van aspirant-brandwacht, werd hij aspirant-brandwacht 2 klas, 1e klas en in 1992 hoofbrandwacht. Vanaf 1996 werd de heer Smit bevorderd tot onderbrandmeester en tevens aangesteld als bevelvoerder bij de vrijwillige brandweer Duivendrecht.De heer Smit ontvangt het lintje vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de inwoners van Ouder-Amstel.

Lintjesregen de heer Smit

Burgemeester Joyce Langenacker: “Brandweerman zijn kost jaren van inzet training en toewijding. Zoveel jaren van inzet, houd je alleen maar vol als je enorm gedreven en zeer betrokken bent bij de maatschappij en in het bijzonder bij het dorp Duivendrecht. Het opspelden van de versierselen moet helaas wachten, maar ik ben blij dat ik vandaag op deze manier de heer Smit kan bedanken voor al zijn inspanningen.”

De heer Bakker

De heer T.W. Bakker zet zich al meer dan 39 jaar vrijwillig in voor Amateur Tuinders Vereniging Natuurgenot (ATV) in Ouderkerk aan de Amstel. Vanaf 1981 als penningmeester en vanaf 1983 als voorzitter. In de periode 2005-2008 nam heer Bakker ook de begeleiding en organisatie van de verhuizing van het tuinencomplex op zich. De heer Bakker onderscheidde zich door zijn kennis en kunde en bleek bovendien een sterk onderhandelaar. Mede door zijn inzet bleven de kosten voor alle partijen zo laag mogelijk.

Daarnaast doet de heer Bakker er alles aan om contacten met omwonenden te onderhouden en inwoners van Ouder-Amstel te interesseren en te enthousiasmeren voor zijn tuindersvereniging, bijvoorbeeld door de jaarlijkse plantenruilbeurs. Verder was de heer Bakker van 1998- 2003 voorzitter van CSV OSDO (Christelijke Sportvereniging Ons Samenspel Doet Overwinnen). Onder zijn voorzitterschap is de fusie tussen OSDO en NEA tot stand gekomen. Hieruit is het huidige SV Ouderkerk (Sportvereniging Ouderkerk) ontstaan. 

Burgemeester Joyce Langenacker: “Groenten uit eigen tuin smaken immers veel lekkerder dan uit de winkel”, zei de heer Bakker in een interview met het weekblad vorig jaar februari. Maar de bevlogenheid van de heer Bakker ging verder dan zelf groenten kweken. Hij pakte met verve de organisatie van de vereniging als voorzitter. Omdat de mensen niet in de rij staan voor de functie, bleef hij die taak ondertussen zo’n 40 jaar vervullen.

Daarbij is het bijzonder dat hij oog had voor contacten met de mensen op de tuin en buiten de tuin. Ik had hem daar graag persoonlijk voor gecomplimenteerd en het is heel jammer dat dat nu door omstandigheden niet kan. Maar de Koninklijke Onderscheiding komt hem meer dan toe.”

De heer Vaal

De heer T.L. Vaal heeft zich al meer dan 43 jaar met bovenmenselijke inspanning ingezet voor de Gemeentepolitie Amsterdam, regiopolitie Amsterdam-Amstelland en de Nationale Politieregio Amsterdam met één doel voor ogen: Amsterdam en Nederland veiliger en leefbaarder te maken. Hij zocht tijdens zijn lange staat van dienst bij de Politie altijd naar vernieuwing van aanpak van grote stedenproblematiek. 

Lintjesregen de heer Vaal

Zijn projecten getuigen van een grote betrokkenheid bij onze samenleving. De heer Vaal heeft zich op vele gebieden onderscheiden door zijn aanpak. Daarbij ging het onder andere om banen voor allochtone jongeren, het op de rails krijgen van de jeugd, High impact woninginbraken of aanpassingen in wet- en regelgeving. 

Onder het motto: Het is mijn ambitie om Nederland veiliger te maken. Doet u mee? werkte hij onvermoeibaar aan mogelijkheden om de Politie slagvaardiger en Nederland
veiliger te maken. 

Naast het intensieve politiewerk vond de heer Vaal ook nog tijd om belangeloos o.a. (schilder-)workshops te geven in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam.

Burgemeester Joyce Langenacker: “Die pet past ons allemaal” was ooit de slogan van de Politie. Maar zo goed passend als bij de heer Vaal, dat zie je maar weinig. Als je je in alle facetten van het Politiewerk zo’n tomeloze inzet, koppelt aan vernieuwing en aandacht voor wat alle partijen nodig hebben om Nederland veiliger te maken, dan verdien je natuurlijk een lintje. Ik ben er trots op dat ik de heer Vaal mocht melden dat hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje- Nassau.”