Restauratie grafmonument burgemeester Straman

Het monumentale graf van burgemeester Straman wordt gerestaureerd. Het gemeentebestuur van Ouder-Amstel gaat bijdragen in de kosten voor renovatie van het graf op het kerkhof van de Sint Urbanuskerk. De herstelwerkzaamheden, uitgevoerd door steenhouwerij Lavertu, beginnen binnenkort.

Wethouder Koek-Baks met de heren Welling en Out bij grafmonument
Foto: Vanaf links: Paulette Koek-Baks (wethouder cultuur), Wim Welling (Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel) en Hans Out (Historisch Kwartier en Stichting Erfgoed Aemstelland).

Over burgemeester Straman

Apothekerszoon Josephus Anthonius Aloysius Straman werd op 2 juni 1890 geboren in Delft. Vanaf 1920 tot aan zijn overlijden op 48-jarige leeftijd in 1938 was hij burgemeester van de gemeente Ouder-Amstel. Gedurende achttien jaar speelde hij een vooraanstaande rol, met name tijdens de crisisjaren. Hij maakte zich sterk voor het lokale verenigingsleven. Hij was erelid van een aantal verenigingen, onder andere van de Vereeniging Bad- en Zweminrichting ‘de Amstel’. Met de opening van de Vekabaan, de wielerbaan van Duivendrecht haalde hij zelfs het Polygoonjournaal. Ook was Straman bestuurslid van de Amsterdamsche Golfclub, die begon op het terrein dat nu bespeeld wordt door golfclub Amsterdam Old Course

Bovendien stimuleerde Straman de oprichting van lokale ziektekostenverzekeringen. Dat was nodig vanwege het tekort aan gezondheidszorg, in die tijd een algemeen probleem op het platteland. Op 27 juli 1934 werd in ‘Nieuwer Amstel’ een artikeltje van burgemeester Straman geplaatst, waarin hij de mooie ligging en goede (en nieuwe) verbindingen prees. Duivendrecht had al een uitbreiding ondergaan en voor Ouderkerk was een nieuw uitbreidingsplan in bewerking. 
“Daar voorts de belastingen te Ouder-Amstel voor den tegenwoordigen tijd niet hoog zijn en de tarieven voor elektriciteit, gas en water billijk, mag worden verwacht, dat deze gemeente een goede toekomst heeft”, was de gedachte van burgemeester Straman.

Koninklijke Onderscheiding

Hij werd voor zijn bijzondere verdiensten koninklijk onderscheiden: Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Daarnaast doopte Ouder-Amstel de voormalige Ouderkerkerlaan om tot Burgemeester Stramanweg. In 2018 vernoemde Amsterdam het viaduct dat onder de Amsterdam-Arena loopt naar hem: Burgemeester Stramanbrug. 

Wethouder Paulette Koek-Baks: “Het monumentale graf verkeert in slechte staat. Ik ben blij dat de vrijwilligers van de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel, Stichting Erfgoed Aemstelland en Historisch Kwartier Ouderkerk zich zo enorm hebben ingezet voor het behoud van het graf. Deze bijzondere burgemeester verdient het dat wij hem blijven herinneren. Daar dragen wij graag ons steentje aan bij”. 

Met dank aan de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel voor het onderzoek naar en het beschikbaar stellen van deze informatie over burgemeester Straman.