Informatiebijeenkomst Flexwonen in De Nieuwe Kern 29 mei 2024

Gemeente Ouder-Amstel en woningcorporatie Ymere houden woensdag 29 mei een informatieavond over de toekomstige flexwoningen binnen De Nieuwe Kern. In De Nieuwe Kern komen ongeveer 340 tijdelijke sociale huurwoningen voor jongeren, starters en statushouders. De woonunits komen op de huidige locatie P-Bus nabij de Johan Cruijff Arena. Deze parkeerplaats voor touringcars wordt tijdelijk verplaatst in de richting van station Duivendrecht totdat de Smart Mobility Hub klaar is.

Informatiebijeenkomst

Om belanghebbenden en geïnteresseerden te informeren over dit project wordt er een informatiebijeenkomst gehouden. 

  • Wanneer: woensdag 29 mei 
  • Waar: bij Banijay Benelux (voorheen ‘Endemol’), MediArena 2, Amsterdam-Duivendrecht 
  • Inloop: vanaf 19.00 uur 
  • Aanvang: 19.15 uur 
  • Einde avond: omstreeks 20.45 uur 

Het programma

Wethouder Victor Frequin (VVD), Harm Hermant (gemeente Ouder-Amstel) en Bas Bronneberg (Stichting Ymere) openen de avond met een presentatie over het project. Vervolgens zijn er thematafels waar deelnemers met het projectteam in gesprek kunnen gaan over onder meer omgeving, bouw en bewoners. Bij de tafels kunt u vragen stellen, aandachtspunten delen en ideeën aanreiken. Deze input kan worden gebruikt voor de verdere uitwerking en uitvoering van het project. 

Aanmelden en meer informatie 

Kijk voor aanmelden, vragen en meer informatie op www.denieuwekern.nl

Het is een goed bereikbare en aantrekkelijke plek door een groot aanbod van sport en entertainment en horeca aan de Arena Boulevard en bij de Arenapoort. Dit initiatief voor flexwonen is aantrekkelijk voor jongeren, die hier een gloednieuw appartement en gemeenschappelijke ruimtes zullen vinden. 

Jongeren en starters

Naar verwachting worden de eerste flexwoningen medio 2025 opgeleverd. Bij de huidige extreme woningnood staan jongeren vaak achteraan in de rij. Daarom wordt zeventig procent van deze woningen toegewezen aan jongeren en starters. Hiervan is de helft bedoeld voor jongeren en starters uit Ouder-Amstel en de regio. Zij moeten ingeschreven staan bij Woningnet. De andere dertig procent van de woningen is bestemd voor statushouders uit zowel Ouder-Amstel als Amsterdam. 

Gemeente Ouder-Amstel maakt zich hard voor dit project en de woningcorporatie Ymere realiseert en beheert straks de woongebouwen. De woningen blijven maximaal vijftien jaar staan en kunnen daarna elders worden hergebruikt. 

impressie flexwoningen de nieuwe kern
Afbeelding: Impressie van de ongeveer 340 tijdelijke sociale huurwoningen die in De Nieuwe Kern gaan komen. Dit is een concept ontwerp. Deze afbeelding is ter indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.