Informatieavond opvang vluchtelingen op 11 en 12 juni

Met de opvang van 30 minderjarige meisjes bij jeugdzorgorganisatie Levvel in Duivendrecht heeft Ouder-Amstel voor een deel voldaan aan haar taakstelling voor de opvang van 91 asielzoekers. Voor het resterende deel is de gemeente dit jaar een zoektocht gestart naar een mogelijke locatie voor een asielzoekerscentrum.

Twee locaties mogelijk geschikt

Op basis van uitgebreid onderzoek heeft het college van burgemeester en wethouders twee locaties gekozen die mogelijk geschikt zijn: aan de Hoogendijk in Ouderkerk en op Spaklerweg 45 in Werkstad Overamstel. De eerste is een onbebouwd terrein. Op het tweede is momenteel Waternet gevestigd. Voor een definitieve keuze moeten de gemeenteraad, het COA en eigenaren akkoord zijn.

Locatie Hoogendijk
Afbeelding: Locatie Hoogendijk.

Locatie Spaklerweg 45
Afbeelding: Locatie Spaklerweg 45.

In gesprek met inwoners en ondernemers

Voordat de gemeenteraad een besluit neemt gaat het college van burgemeester en wethouders in gesprek met inwoners en ondernemers van Ouder-Amstel. Op 11 en 12 juni organiseert de gemeente daarom twee informatieavonden om deze zoektocht en de keuze voor de twee voorkeurslocaties uit te leggen.

Informatieavond op 11 en 12 juni

Op deze bijeenkomst zijn vertegenwoordigers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de lokale politie en onze gemeente aanwezig om uw vragen te beantwoorden en uitleg te geven over de twee voorkeurslocaties. Maar ook over bijvoorbeeld het selectieproces, beveiliging, leefbaarheid, mogelijkheden voor vrijwilligers en verkeersveiligheid.

  • Datum: dinsdag 11 juni en woensdag 12 juni
  • Tijd: inloop 19.00 tot 19.30 uur; Start 19.30 uur; Einde 21.30 uur 
  • Locatie 11 juni: Sibiz, Kerkstraat 12, Ouderkerk aan de Amstel
  • Locatie 12 juni: Leonardo Royal Hotel, Paul van Vlissingenstraat 24, Amsterdam (vlakbij de Spaklerweg)

Wilt u aanwezig zijn? Of heeft u vragen voor die tijd?

Wilt u aanwezig zijn op een van deze twee avonden? Stuurt u dan een e-mail naar vluchtelingen@ouder-amstel.nl, met vermelding van de datum waarop u wilt komen. Dit in verband met de ruimte die we tot onze beschikking hebben.

Als u niet in de gelegenheid bent om bij deze informatieavond aanwezig te zijn, maar wel vragen wilt stellen, dan kunt u dit doen via een e-mail naar vluchtelingen@ouder-amstel.nl. Op vragenoveropvang vindt u de antwoorden op een groot aantal vaak gestelde vragen.