Gemeenteraadszaken mei

Op donderdag 16 mei vindt de commissie Burger en Bestuur plaats, op donderdag 23 mei de commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling en op donderdag 30 mei de raadsvergadering.

Donderdag 16 mei de commissie Burger en Bestuur

Aanvang 19:30 uur in het gemeentehuis. 
De volgende onderwerpen worden behandeld: 

  • Eerste Begrotingswijziging 2024 Duo+
  • Participatieverordening en Uitdaagrecht
  • 80% versie lange termijn agenda Metropool Regio Amsterdam

Donderdag 23 mei de commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling

Aanvang 19:30 uur in het gemeentehuis. 
De volgende onderwerpen worden behandeld: 

  • Plan van aanpak perceel Holendrechterweg (tussen Holendrechterweg 12/Watergang)
  • Gewijzigd vast te stellen bestemmingsplan Gijsbrechtkwartier
  • Bed & Breakfast - Kruidenbuurt

Donderdag 30 mei raadsvergadering

Aanvang 20:00 uur in het gemeentehuis.

Inspraakmogelijkheden

Indien u tijdens de commissievergadering wilt inspreken over een agendapunt, meldt u zich dan vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan bij de griffie via (020) 496 21 69 of (06) 256 614 31.

Aanmelden per e-mail is ook mogelijk via raad@ouder-amstel.nl. Vergeet niet het onderwerp te vermelden waarover u wilt spreken. Tevens is inspreken over onderwerpen buiten de agenda mogelijk; neem hiervoor contact op via het genoemde e-mailadres of telefoonnummer. 

Live Meeluisteren en -kijken 

Alle raadsvergaderingen zijn live te volgen via verslag.ouder-amstel.nl of ons YouTube-kanaal. De volledige raadsplanning is beschikbaar op ouder-amstel.nl/vergaderkalender.