Gemeenteraad delegeert delen omgevingsplan aan B en W

Voor een aantal delen van het nieuwe omgevingsplan laat de gemeenteraad van Ouder-Amstel de vaststelling door het college van burgemeester en wethouders doen. Dit besluit is genomen in de openbare raadsvergadering van 25 april 2024.

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet ingegaan. Als gevolg hiervan moeten alle gemeenten een omgevingsplan maken. Alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving komen hiermee samen. Deze regels gelden voor grote ontwikkelingen in Ouder-Amstel, maar bepalen ook of u bijvoorbeeld een dakkapel op uw woning mag plaatsen. Dit moet onder meer zorgen voor meer samenhang tussen wetten en regels en snellere/betere besluiten. Kijk voor meer informatie op ouder-amstel.nl/omgevingswet

Om het omgevingsplan goed te kunnen opstellen, kwam het college in maart met het voorstel aan de gemeenteraad om een aantal zaken aan het college over te laten. Het gaat dan om de volgende onderdelen:

  • het verwerken van onherroepelijke buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (omgevingsvergunningen);
  • het verwerken van beleidsregels van raad en college in het omgevingsplan;
  • het corrigeren van verschrijvingen en foutieve verwijzingen in het omgevingsplan;
  • het wijzigen van het omgevingsplan aan gewijzigde wet- en regelgeving van het Rijk en/of provincie voor zover hier geen beleidsvrijheid is toegekend (het verwerken van instructieregels van het rijk en de provincie).

Door deze onderdelen door het college te laten doen, hoeft het plan niet bij elke (kleine) wijziging naar de gemeenteraad. De gemeenteraad is in de openbare raadsvergadering van 25 april jongstleden akkoord gegaan met dit voorstel. Afgesproken is dat de raad een jaarlijks overzicht van overgedragen besluiten en wijzigingen krijgt en dat het delegatiebesluit na een jaar wordt geëvalueerd.