Beleidsplan Duurzaamheid Ouder-Amstel vastgesteld

Het Beleidsplan Duurzaamheid is op donderdag 28 maart 2024 door de gemeenteraad van Ouder-Amstel vastgesteld. Het Beleidsplan Duurzaamheid is de verbindende schakel tussen alle onderwerpen en initiatieven die iets te maken hebben met duurzaamheid.

Het wordt steeds meer duidelijk dat duurzaamheid een belangrijk onderwerp is. Er worden ook steeds meer internationale, landelijke en lokale doelstellingen gesteld. De gemeente verbindt zich aan diverse akkoorden op dit gebied en stelt daarbij haar eigen ambities. Hoe met deze akkoorden en ambities wordt omgegaan is opgeschreven in een nieuw Beleidsplan Duurzaamheid. Hierin wordt vanuit vier hoofdthema’s gewerkt:

  1. Energie en warmte 
  2. Klimaat en biodiversiteit
  3. Circulariteit
  4. Duurzaam vervoer

Voor ieder thema is uitgewerkt waar we als gemeente staan, wat onze doelen zijn en hoe we deze gaan bereiken. Ook is opgenomen hoe we de voortgang en resultaten meten zodat we kunnen toetsen en zo nodig kunnen bijstellen. U vindt het Beleidsplan Duurzaamheid op overheid.nl.