Gemeenteraadszaken april 2024

In april komen nieuwe gemeenteraadszaken aan bod tijdens de commissie- en raadsvergaderingen. De commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling komt op 18 april bijeen. Op 25 april vindt de raadsvergadering plaats.

Donderdag 18 april commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling

Aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. 

De volgende onderwerpen worden behandeld: 

  • Vaststellen Stedenbouwkundig Raamwerk DNK + nota van beantwoording participatie + maatregelenpakket haalbaarheid.
  • Wijziging gebruik 'Gezellenhuis' Rondehoep Oost 29 te Ouderkerk aan de Amstel.
  • Besluitvorming Ruimtelijk Plan MATE - Werkstad OverAmstel

Donderdag 25 april raadsvergadering

Aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis.

Inspraakmogelijkheden

Indien u tijdens de commissievergadering wilt inspreken over een agendapunt, meldt u zich dan vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan bij de griffie via 020 496 21 69 of 06 25661431.

Aanmelden per e-mail is ook mogelijk via raad@ouder-amstel.nl. Vergeet niet het onderwerp te vermelden waarover u wilt spreken. Tevens is inspreken over onderwerpen buiten de agenda mogelijk; neem hiervoor contact op via het genoemde e-mailadres of telefoonnummer. 

Live Meeluisteren en -kijken 

Alle raadsvergaderingen zijn live te volgen via verslag.ouder-amstel.nl of ons YouTube-kanaal. De volledige raadsplanning is beschikbaar op ouder-amstel.nl/vergaderkalender.