Zoektocht locatie azc: college maakt pas op de plaats

Op 11, 12 en 13 juni heeft de gemeente gesprekken met inwoners gevoerd over de opvang van vluchtelingen in Ouder-Amstel en twee mogelijke locaties voor een azc. De belangstelling daarvoor was groot en de opbrengst waardevol. Het heeft ertoe geleid dat het college van burgemeester en wethouders in dit dossier voor nu pas op de plaats maakt. De besproken locatie aan de Hoogendijk is niet langer aan de orde.

Onderzoek naar mogelijke locaties

Het college heeft de afgelopen maanden laten onderzoeken of er in Ouder-Amstel locaties zijn waar asielzoekers op een goede manier kunnen worden opgevangen. Dat onderzoek is verricht door het ingenieursbureau RHDHV en aangevuld vanuit de gemeente. Dat leverde 2 locaties op, waarover het college in gesprek is gegaan met inwoners: aan de Hoogendijk in Ouderkerk aan de Amstel en aan de Spaklerweg in Werkstad OverAmstel.

In gesprek met inwoners

Afgelopen week heeft de gemeente een reeks gesprekken met inwoners gevoerd. De belangstelling daarvoor was groot. De uitnodiging om over opvang van vluchtelingen in het algemeen en deze twee locaties in het bijzonder te komen praten, deed het nodige stof opwaaien. Dat valt te begrijpen én te prijzen: de inwoners van Ouder-Amstel zijn betrokken inwoners.

Voor nu pas op de plaats

Drie avonden lang heeft het college de gestelde vragen zo goed mogelijk beantwoord. Het college heeft de geuite meningen, zorgen, bezwaren en emoties gehoord en opgetekend. 
Deze verdienen een nadere beschouwing en daarom maakt het college nu een pas op de plaats. De besproken locatie aan de Hoogendijk is niet langer aan de orde.

Na de zomer eerst in gesprek met de raad

Dit betekent niet dat de keus nu automatisch op de Spaklerweg valt: een verdeling binnen de gemeente blijft een factor van belang. Het college zal nu geen nieuwe locaties voorstellen. Er zal na de zomer eerst met de gemeenteraad gesproken worden. Over de stappen daarna zal de gemeente de inwoners tijdig informeren.