Data inzameling afval

Hieronder vindt u een overzicht van de afvalinzameling voor aankomende weken. Dit geldt voor het buitengebied en binnen de bebouwde kom in Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht.

Containers buitengebied

  • Week 27    Woensdag  3 juli    GFT, restafval
  • Week 28    Woensdag 10 juli   Restafval
  • Week 29    Woensdag 17 juli   GFT, restafval
  • Week 30    Woensdag  24 juli  Restafval
  • Week 31    Woensdag  31 juli  GFT, restafval

Containers binnen de bebouwde kom

  • Week 27    Donderdag  4 juli  GFT
  • Week 28    Donderdag 18 juli GFT

Grofvuil

Wilt u grofvuil laten ophalen? Dit kan iedere woensdag. Het aanmelden hiervoor kan tot uiterlijk dinsdag 12.00 uur. Op Grofvuil inleveren kunt u een formulier invullen. Beschikt u niet over een computer dan kunt u ook bellen met ons Klantenservicepunt, telefoon (020) 496 21 21.

Grofvuil laten ophalen

Voor het ophalen worden kosten berekend. Deze zijn per m3 of een gedeelte daarvan € 40,23 (tarief 2024). Grof tuinafval en losse delen grof afval moeten gebundeld  worden aangeboden. De inzameling start vanaf 07.00 uur.

Elektronisch afval

Elektronisch afval (E-waste) kunt u op verschillende punten inleveren. Kijk voor inleverpunten op wecycle.nl.