Benoeming burgerraadslid Hermarij

Op donderdag 27 juni jongstleden is de heer J. Hermarij benoemd als burgerraadslid van de VVD-fractie. De benoeming vond plaats tijdens een formele raadsvergadering, waarbij Hermarij plechtig zijn nieuwe rol aanvaardde.

Met zijn nieuwe functie wil Hermarij een actieve rol spelen in het versterken van de lokale democratie en het behartigen van de belangen van de inwoners.

Burgemeester J. Geldhof en de heer J. Hermarij
Foto: Burgemeester J. Geldhof en de heer J. Hermarij