Visiedocument maatschappelijke voorzieningen: wat vindt u?

De gemeente Ouder-Amstel is flink in ontwikkeling. Met drie gebiedsontwikkelingen binnen de gemeentegrenzen verdubbelt het aantal inwoners de komende 10-15 jaar. Dit heeft gevolgen voor de voorzieningen in de gemeente. Het is belangrijk dat er voor iedereen voldoende voorzieningen zijn voor bijvoorbeeld sport en kunst & cultuur, maar ook moeten er voldoende scholen zijn en een milieustraat die voldoende omvang heeft voor alle inwoners die straks in Ouder-Amstel wonen. Daarom heeft de gemeente een visie opgesteld die gaat over deze voorzieningen.

Waar en wanneer

Deze visie geeft aan welke voorzieningen waar gaan komen. Hierdoor kan de gemeente tijdig afspraken maken met eigenaren van grond of een ruimtereservering maken, zodat we zeker weten dat er straks ook ruimte genoeg is. Ook is in de visie uitgegaan van een planning: wanneer worden welke voorzieningen gerealiseerd. Dit kan uiteraard altijd nog aangepast worden. Bijvoorbeeld doordat woningen toch minder snel worden gerealiseerd dan gepland. Sommige voorzieningen hoeven pas over lange tijd gerealiseerd te worden. In dat geval neemt de gemeenteraad tegen die tijd een nader besluit met de informatie die op dat moment beschikbaar is.

Wat vindt u?

Op dit moment willen we graag van inwoners en andere belanghebbenden weten hoe zij naar onze toekomstplannen voor voorzieningen kijken. Zijn de locaties die we hebben voorgesteld logisch? Als voorzieningen worden gecombineerd, zitten dan de goede voorzieningen bij elkaar? En hoe kijken de inwoners naar de spreiding van voorzieningen over de gehele gemeente?

U wordt uitgenodigd om op die hoofdvragen te reageren. Dat is mogelijk van woensdag 10 januari tot woensdag 7 februari 2024. U vindt het visiedocument maatschappelijke voorzieningen op www.samenmakenweouder-amstel.nl/visie. Reageren kan per e-mail naar gemeente@ouder-amstel.nl onder vermelding van kenmerk 2023-110399.