Data inzameling afval

Hieronder vindt u een overzicht van de afvalinzameling voor aankomende weken. Dit geldt voor het buitengebied en binnen de bebouwde kom in Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht.

Containers buitengebied

Week 6    Woensdag 7 februari       Restafval
Week 7    Woensdag 14 februari     GFT, restafval 
Week 8    Woensdag 21 februari     Restafval
Week 9    Woensdag 28 februari     GFT, restafval

Containers binnen de bebouwde kom

Week 5     Donderdag 1 februari     GFT
Week 7    Donderdag 15 februari    GFT
Week 9    Donderdag 29 februari    GFT

Grofvuil

Wilt u grofvuil laten ophalen? Dit kan iedere woensdag. Het aanmelden hiervoor kan tot uiterlijk dinsdag 12.00 uur. Op Grofvuil inleveren kunt u een formulier invullen. Beschikt u niet over een computer dan kunt u ook bellen met ons Klantenservicepunt, telefoon (020) 496 21 21.

Grofvuil laten ophalen

Voor het ophalen worden kosten berekend. Deze zijn per m3 of een gedeelte daarvan € 40,23 (tarief 2024). Grof tuinafval en losse delen grof afval moeten gebundeld  worden aangeboden. De inzameling start vanaf 07.00 uur.

Elektronisch afval

Elektronisch afval (E-waste) kunt u op verschillende punten inleveren. Kijk voor inleverpunten op wecycle.nl.