Een nieuwe burgemeester voor Ouder-Amstel; wat vindt u belangrijk?

De zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor Ouder-Amstel is in gang gezet. Dat begint met het maken van een profielschets. Hierin staat beschreven welke eigenschappen en kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet hebben. De gemeenteraad wil graag inwoners, ondernemers en maatschappelijk organisatie betrekken bij het opstellen van deze profielschets. Wat vindt u belangrijk?

Ambtsketting
Foto: Ambtsketting. 

Laat uw mening horen en vul de vragenlijst in

Van woensdag 14 februari tot en met woensdag 28 februari 2024 kan iedereen een korte vragenlijst invullen. Deze vragenlijst is online in te vullen via www.ouder-amstel.nl/nieuweburgemeester.

Wilt u de vragenlijst liever op papier invullen? Vraag dan een exemplaar aan bij de griffie. Dat kan telefonisch via (020) 496 21 69 of (06) 25 66 14 31 of per e-mail raad@ouder-amstel.nl. De vragenlijst wordt u dan toegestuurd.

Vaststellen profielschets

Als alle meningen en ideeën zijn verzameld en verwerkt, stelt de gemeenteraad op 14 maart 2024 de profielschets op. Deze profielschets wordt aangeboden aan de commissaris van de Koning en vormt de basis van de sollicitatieprocedure. Hierna gaat de vacature open en mag iedereen solliciteren.

Benoeming

Als de sollicitatieprocedure succesvol verloopt, wordt op 3 oktober 2024 de nieuwe burgemeester voorgedragen aan de gemeenteraad. Op 12 december 2024 vindt dan de benoeming van de nieuwe burgemeester plaats in een bijzondere raadsvergadering. 

Meer informatie

Meer informatie over de procedure en de vragenlijst is te vinden op www.ouder-amstel.nl/nieuweburgemeester