Aanslag gemeentelijke belastingen 2024

Onlangs zijn de jaarlijkse aanslagen gemeentelijke belastingen verzonden. De aanslag ontvangt u in de brievenbus of in de berichtenbox van MijnOverheid. Op de aanslag staan de bedragen voor de verschillende belastingsoorten, zoals de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de onroerendezaakbelasting (OZB). Op de aanslag staat ook de nieuwe WOZ-waarde 2024.

Geen aanslag ontvangen?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u geen aanslag ontvangt. Wellicht bent u nog niet bekend bij belastingen of er is nog geen WOZ-waarde vastgesteld.

Op de website van Gemeentebelastingen Amstelland kunt u op “MijnGbAmstelland” met Digi-D altijd zien of er al een aanslag 2024 is toegezonden. Daarnaast kunt u de afgelopen 2 jaar bekijken.

  • Niet eens met de aanslag of de WOZ beschikking? 
  • Wilt u een automatische incasso aanvragen?
  • Of bent u op zoek naar meer informatie?

Kijk op gemeentebelastingenamstelland.nl