Participatieverordening: meedenken en meedoen met uw gemeente

De gemeenteraad en het college van B&W zijn samen bezig om de spelregels op papier te zetten over de manier waarop inwoners, ondernemers en organisaties kunnen meedenken, meepraten, meebeslissen en meedoen. Die spelregels schrijven we op in een participatieverordening. Hieronder vertellen wij u daar meer over.

Wat is participatie

Bijna elke dag maken wij in Ouder-Amstel nieuwe plannen. Over de inrichting van een speelplek, de bouw van een nieuwe woonwijk, of een toekomstvisie over duurzaamheid. Elk goed plan vraagt om samenwerking met en betrokkenheid van iedereen die ermee te maken heeft. Daarover gaat participatie. Of met andere woorden: over het meedenken, meepraten, meebeslissen en meedoen van inwoners bij plannen voor de toekomst van Ouder-Amstel. Hoe we dat doen, daarvoor zijn spelregels nodig. Die schrijven wij op in een participatieverordening.

Wat houdt dat in, een participatieverordening

De spelregels in de participatieverordening bieden houvast aan iedereen die met nieuwe plannen en projecten te maken heeft: inwoners, ondernemers, organisaties, maar ook ambtenaren en bestuurders. Voor ons als gemeente betekent dit dat wij bij onze plannen duidelijk moeten maken hoe wij de mensen die het betreft erbij gaan betrekken. Denk bijvoorbeeld aan een inloopavond, een enquête of een klankbordgroep. Voor u betekent het dat als wij plannen maken voor uw straat, uw buurt of voor de hele gemeente, dat u altijd weet hoe u mee kunt denken en mee kunt doen.

Initiatieven uit de samenleving

De participatieverordening gaat niet alleen over plannen van de gemeente zelf. Er zijn ook regels in opgenomen over initiatieven vanuit de samenleving. Want het kan goed zijn dat u een ander idee heeft over de aanpak van bepaalde zaken in uw omgeving dan wij. De participatieverordening geeft u de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan in de gemeente. Dat gaat zelfs zo ver dat u bepaalde taken van de gemeente over kunt nemen, zoals het onderhoud van een parkje of het beheer van een sportveld. Dit heet het “Uitdaagrecht”. Ook kan het zijn dat u graag wilt dat een onderwerp een keer tijdens een commissievergadering wordt besproken. De spelregels in de participatieverordening geven hiervoor de voorwaarden en procedures aan. 

Het vervolg

De gemeenteraad en het college van B&W zijn samen bezig om de participatieverordening op papier te zetten. Dat is een belangrijk stuk, maar wel pas het begin. Vervolgens gaan wij samen met inwoners, ondernemers, organisaties, ambtenaren en bestuurders, die participatieverordening toepassen in de praktijk. Hoe wij dat gaan doen, daarvoor komen wij op een later moment nog bij u terug. Om te vragen wat u daarbij belangrijk vindt. 

Meer informatie

De participatieverordening is een juridisch en voor niet-ingewijden lastig te lezen stuk, maar wilt u het concept inzien en heeft u daarover wellicht vragen of opmerkingen dan kan dat natuurlijk. Stuurt u in dat geval een berichtje naar raad@ouder-amstel.nl en dan ontvangt u het concept per email. Ook andere vragen of opmerkingen over de concept participatieverordening ontvangen wij graag uiterlijk 17 april op dit mailadres.