Nota van beantwoording over De Nieuwe Kern

In juni 2023 organiseerde de gemeente een participatietraject over het stedenbouwkundig raamwerk voor gebiedsontwikkeling De Nieuwe Kern. Op alle gestelde vragen en opmerkingen die toen binnenkwamen, is nu een schriftelijke reactie van het projectteam van de gemeente beschikbaar.

Deze nota van beantwoording geeft antwoorden op alle vragen en opmerkingen die genoemd zijn:

  • tijdens de presentaties op 7 juni;
  • tijdens korte interviews met deelnemers op 7 juni;
  • op reactiekaarten bij de expositie tijdens de bijeenkomsten en na afloop in het gemeentehuis van Ouder-Amstel;
  • in schriftelijke correspondentie naar aanleiding van het participatietraject.

De nota van beantwoording wordt samen met het stedenbouwkundig raamwerk en het verslag van het participatietraject ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad van Ouder-Amstel. Dat gebeurt tegelijk met het voorleggen van de Uitvoeringsovereenkomst die nog gesloten moet worden met de grondeigenaren. Wij verwachten nu dat al deze stukken in het eerste kwartaal van 2024 aangeboden kunnen worden aan de gemeenteraad voor besluitvorming en vaststelling. 

Het verslag van de participatie, een videoverslag en deze nota van beantwoording zijn te vinden op www.denieuwekern.nl bij het onderwerp Participatie. 

Ontwerp De Nieuwe Kern