Gemeenteraadszaken 28 september

Op donderdag 28 september vindt de raadsvergadering plaats. De commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling op 21 september komt te vervallen.

De raadsvergadering vindt plaats op donderdag 28 september om 20:00 uur in het gemeentehuis. 

Inspreken

Wilt u tijdens de commissievergadering inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Dan kunt u zich tot 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de Griffie aanmelden via (020) 496 21 69 of (06) 25 66 14 31. 

Een e-mail sturen kan ook: raad@ouder-amstel.nl. Graag in de e-mail het onderwerp vermelden waarover u wilt spreken. 
Ook kan worden ingesproken over een onderwerp dat niet op de agenda staat, graag contact opnemen via bovenstaande e-mailadres of telefoonnummers.

Online meeluisteren- en kijken

Kijk voor onderwerpen op ouder-amstel.nl/vergaderkalender.
Wilt u live meeluisteren/-kijken? Dat kan via verslag.ouder-amstel.nl.