Help het buitengebied veiliger worden en vul de vragenlijst in

In het buitengebied is het fijn wonen, werken en ontspannen. Helaas wordt de veiligheid hier bedreigd door toenemende criminaliteit, zoals diefstal en andere illegale activiteiten. Ook worden er soms hennepkwekerijen en drugslabs aangetroffen en is er sprake van illegale dumping van afval. Door de omvang van het buitengebied, kunnen criminelen vaak ongezien hun gang gaan.

Om deze problemen aan te pakken, is samenwerking nodig. Gemeente, politie, brandweer en natuurbeschermingsorganisaties maken zich hier hard voor. Het Platform Veilig Ondernemen (PVO) heeft een speciale aanpak ontwikkeld waardoor deze partijen ondersteuning krijgen om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan. Dit gebeurt stap voor stap, waarbij problemen in kaart worden gebracht en oplossingen worden gezocht. 

Hoe kunt u meehelpen?

Voor deze aanpak hebben wij uw hulp nodig. Wij hopen dat u kunt helpen met het invullen van een vragenlijst. Hierdoor krijgen wij een goed beeld van wat er speelt in uw regio.