Data inzameling afval

Hieronder vindt u een overzicht van de afvalinzameling voor aankomende weken. Dit geldt voor het buitengebied en binnen de bebouwde kom in Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht.

Containers buitengebied

Week 48   Woensdag 29 november   Restafval
Week 49    Woensdag 06 december  GFT, restafval 
Week 50    Woensdag 13 december  Restafval
Week 51    Woensdag 20 december  GFT, restafval
Week 52    Woensdag 27 december  Restafval

Containers binnen de bebouwde kom

Week 49    Donderdag 07 december GFT
Week 51    Donderdag 21 december GFT

Grofvuil

Wilt u grofvuil laten ophalen? Dit kan iedere woensdag. Het aanmelden hiervoor kan tot uiterlijk dinsdag 12.00 uur. Op Grofvuil inleveren kunt u een formulier invullen. Beschikt u niet over een computer dan kunt u ook bellen met ons Klantenservicepunt, telefoon (020) 496 21 21.

Grofvuil laten ophalen

Voor het ophalen worden kosten berekend. Deze zijn per m3 of een gedeelte daarvan € 38,98 (tarief 2023). Grof tuinafval en losse delen grof afval moeten gebundeld  worden aangeboden. De inzameling start vanaf 07.00 uur.

Elektronisch afval

Elektronisch afval (E-waste) kunt u op verschillende punten inleveren. Kijk voor inleverpunten op wecycle.nl.