Gemeente Ouder-Amstel helpt! Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen. U heeft recht op bijzondere bijstand als u voldoet aan de voorwaarden. Ook moeten uw kosten dringend nodig zijn en niet door een andere regeling worden vergoed.

Voorwaarden voor bijzondere bijstand

  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld; 
  • U woont of verblijft in Nederland;
  • U heeft onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen;
  • U bent 18 jaar of ouder;
  • Uw kosten moeten aantoonbaar onvoorzien en nodig zijn;
  • U heeft kosten door bijzondere of dringende omstandigheden;
  • De vergoeding van de kosten kan niet op een andere manier.

Meer weten of een aanvraag doen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoon (020 496 21 21 of per e-mail: gemeente@ouder-amstel.nl.

Kijk voor alle voorwaarden, het aanvraagformulier en overzicht van activiteiten en vereniging waarvoor u een declaratie kunt gebruiken op: ouder-amstel.nl/bijzonderebijstand.