Zonnepanelen langs de snelweg; Wat vindt u?

Vanuit het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) is vorige week een inloopbijeenkomst geweest. Het doel hiervan was om te peilen wat inwoners vinden van het opwekken van duurzame energie langs snelwegen met gebruik van zonnepanelen. Tijdens de inloop in het gemeentehuis liet Landschapsarchitect Feddes/Olthof mogelijke ontwerpvarianten zien. Inwoners konden hierop reageren en aanvullende ideeën inbrengen.

Energieroute Noord-Holland

Dit project; Energieroute Noord-Holland is een samenwerking tussen twaalf gemeenten (Alkmaar, Heiloo, Uitgeest, Castricum, Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Haarlemmermeer, Amstelveen, Amsterdam, Ouder-Amstel en Diemen), de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Rijksvastgoedbedrijf en netbeheerder Liander. Het doel van de Energieroute NH is om langs de snelwegen de A5, A9, A22 en stukken van de A1 en A2 zonne-energie op te wekken.

 
Afbeelding: Traject Energieroute Noord-Holland

Meedenken

We vinden het belangrijk dat u als omwonende kunt meedenken over hoe zonnepanelen langs de weg vormgegeven worden. Naast de inloopbijeenkomst is er ook online een mogelijkheid om u mening te delen op energieoprijksgrond.nl. Alle inbreng vormt de basis voor het opstellen van de voorkeursvariant. Deze is naar verwachting in de herfst klaar. Daarna wordt de voorkeursvariant aan u voorgelegd.

Aanleiding 

In 2019 is het Klimaatakkoord vastgesteld. Eén van de afspraken van het Klimaatakkoord is dat 30 regio’s in ons land samenwerken aan Regionale Energiestrategieën (RES’en). In de RES hebben verschillende gemeenten en provincies samen met hun omgeving in kaart gebracht hoe en waar duurzame energie een plek kan krijgen. Ook het Rijk vind het belangrijk om hier aan mee te werken. Daarom stelt de overheid in het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) grond beschikbaar voor de opwek van hernieuwbare energie. Omdat de ruimte in Nederland schaars is en we veel ambities hebben, onderzoeken we of en hoe we bijvoorbeeld in bermen en knooppunten van snelwegen zonne- en windenergie kunnen opwekken.