Centrumplan: laatste puntjes op de i

Deze winter heeft de gemeenteraad het definitieve ontwerpplan voor het centrum van Ouderkerk aan de Amstel vastgesteld. Hoe staat het er een half jaar later voor?

Plankaart Centrumplan Ouder-Amstel
Afbeelding: Plankaart Centrumplan Ouder-Amstel

Van ontwerp naar bestek

Op dit moment wordt het ontwerp uitgewerkt tot een technisch ontwerp en bestek. Hierin worden alle uit te voeren werkzaamheden beschreven, inclusief de administratieve, juridische en technische bepalingen én de uitvoeringsvoorwaarden. 

Overlast zo veel mogelijk beperken

Over die uitvoering zijn kortgeleden tijdens een bijeenkomst gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Het ging daarbij met name om dingen als het gewenste startmoment van de uitvoering, de fasering, de bereikbaarheid en verkeersmaatregelen. Of met andere woorden: hoe zorgen we ervoor de overlast voor alle belanghebbenden zo veel mogelijk te beperken.

Eerste kwartaal van 2024 

Al deze punten worden verwerkt in een document dat onderdeel vormt van het contract dat de gemeente na aanbesteding zal aangaan met een aannemer. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2024 met de werkzaamheden te starten.