Onderhoudssubsidie voor eigenaren gemeentelijke monumenten

De gemeente Ouder-Amstel heeft een subsidieregeling voor onderhoud en restauratiewerkzaamheden. Deze onderhoudssubsidie is bedoeld voor eigenaren van gemeentelijke monumenten. Van 1 maart tot 31 december 2023 kunt u bij de gemeente een aanvraag indienen.

Beschikbaar budget

Voor 2023 heeft het college €20.000 beschikbaar gesteld voor woonhuizen en boerderijen zonder agrarische functie, voor boerderijen met een agrarische functie , kerken, molens, gemalen en overige monumenten. De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 10.000,00 per aanvraag. 

Hoe werkt het? 

In de Subsidieregeling Monumenten Gemeente Ouder-Amstel 2018 staan de werkwijze, voorwaarden en de verplichtingen waaraan u moet voldoen om aanspraak te maken op de subsidie. Via overheid.nl (lokale wet- en regelgeving) kunt u de subsidieregeling met toelichting downloaden. Komt u er niet uit of heeft u vragen? Stuur dan een mail naar gemeente@ouder-amstel.nl of bel naar (020) 496 21 21.

Meer informatie

Op Subsidie, incidenteel en structureel kunt u alle informatie vinden over de subsidieregeling en het aanvraagformulier.