Nieuwe regels voor woningzoekenden

Op maandag 16 januari 2023 is het nieuwe woonruimteverdeelsysteem in gemeente Ouder-Amstel ingegaan. Dit betekent dat sociale huurwoningen van woningcorporaties voortaan verdeeld worden op basis van urgentie en punten. De belangrijkste wijziging is dat naast inschrijfduur (‘wachtpunten’) ook rekening wordt gehouden met de omstandigheden van de woningzoekende (‘situatiepunten’) en het zoekgedrag (‘zoekpunten’).

Meer informatie over het puntensysteem vindt u op: socialehuurwoningzoeken.nl

Deze veranderingen omtrent het zoeken naar een sociale huurwoning brengt nieuw beleid met zich mee. Dit nieuwe beleid is in hoofdstuk 2 verwerkt in de Huisvestingsverordening 2023. Daarnaast zijn er uitgebreide regels opgesteld.

In deze uitgebreide regels legt het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel uit hoe woningen moeten worden aangeboden. De regels gaan ook over hoe het college verklaringen 'opbouw situatiepunten' en 'verklaringen opbouw situatiepunten voor jongeren' kan geven als iemand daarom vraagt. Alle informatie over de Huisvestingsverordening 2023 en de uitgebreidere nadere regels kunt vinden op overheid.nl

Extra begeleiding en uitleg 

Extra begeleiding en uitleg is beschikbaar voor mensen die minder (digi)taalvaardig zijn en persoonlijke hulp nodig hebben. In Ouder-Amstel kunnen woningzoekenden elke dinsdag van 13.00 uur tot 15.00 uur terecht bij het inloopspreekuur van de bibliotheek in het Dorpshuis, Dorpsplein 60, in Duivendrecht.

Ook kunnen woningzoekenden met Participe een afspraak maken voor begeleiding in Duivendrecht of Ouderkerk aan de Amstel, via (020) 543 04 30 en team.ouder-amstel@participe.nu