Minister De Jonge tekent in Ouder-Amstel afspraken over flexwoningen

Dit jaar start in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de bouw van ongeveer 5.000 flexwoningen. Deze tijdelijke woningen leveren een bijdrage aan het oplossen van de woningnood. Het Rijk heeft om de bouw van deze woningen te stimuleren een bijdrage toegekend vanuit de stimuleringsregeling Flexwonen van € 14 miljoen. Minister Hugo de Jonge kwam op 24 februari naar Ouder-Amstel om de afspraken met onze regio te ondertekenen.

Zeven gemeenten in de MRA en de provincies Noord-Holland en Flevoland hebben een ‘Realisatieovereenkomst’' ondertekend voor de bouw van 5.000 flexwoningen. Die worden gerealiseerd in Amsterdam, Almere, Haarlemmermeer, Zaanstad, Velsen, Lelystad en Ouder-Amstel. Deze woningen zijn bedoeld om de tekorten aan sociale huurwoningen op korte termijn terug te dringen. De snelste manier om woningen te realiseren, is door het plaatsen van flexwoningen. Die worden in fabrieken gemaakt en kunnen snel geproduceerd en geplaatst worden. Ze zijn ook van steeds hogere kwaliteit en circulair.

Wethouder Victor Frequin van Ouder-Amstel is blij dat minister De Jonge naar Ouder-Amstel is gekomen om de Realisatieovereenkomst officieel te ondertekenen. ‘De afspraken bieden ons en de woningcorporaties meer steun om snel betaalbare huisvesting te realiseren voor ruim 440 jongeren en starters op een tijdelijke locatie in Ouder-Amstel. Minimaal 50% van deze woningen is bestemd voor inwoners uit Ouder-Amstel en de regio Amsterdam.’

Bij de huidige extreme woningnood staan jongeren vaak achteraan in de rij. Ouder-Amstel maakt zich hard voor de jongeren. Eind 2024 wordt naar verwachting gestart met de bouw van de 440 flexwoningen op locatie P-Bus, nabij de Johan Cruijff Arena. Later volgen nog honderd flexwoningen op een andere locatie. De woningcorporaties Ymere en Eigen Haard realiseren en beheren straks de woongebouwen. De woningen blijven maximaal vijftien jaar staan en kunnen daarna elders worden hergebruikt.

Locatie P-Bus, de huidige parkeerplaats voor bussen tijdens evenementen, is een goed bereikbare en aantrekkelijke plek door een groot aanbod van sport en entertainment en horeca aan de Arena Boulevard en bij de Arenapoort. De jongeren zullen hier een gloednieuw appartement en gemeenschappelijke ruimtes vinden.

Gemeente Amsterdam zorgt er samen met de gemeente Ouder-Amstel voor dat de bussen die normaal op P-Bus parkeren, naar verwachting vanaf eind 2023 tijdens evenementen terecht kunnen op een andere, tijdelijke parkeerplaats bij station Duivendrecht. Als over enkele jaren de Smart Mobility Hub klaar is, gaan de bussen bij evenementen hier parkeren. 

Voor de tijdelijke locatie voor de bussen en voor de realisatie van de flexwoningen zullen in 2023 omgevingsvergunningen worden aangevraagd. Daarbij kunnen zienswijzen worden ingediend. Ouder-Amstel en de woningcorporaties hebben belangstellenden in de omgeving inmiddels betrokken bij de plannen. Meer informatie over het project flexwoningen is te vinden op denieuwekern.nl.

Minister De Jonge tekent in Ouder-Amstel afspraken over flexwoningen
Foto: Minister Hugo de Jonge en de betrokken wethouders en gedeputeerden van de samenwerkende overheden in de MRA ondertekenen de afspraken over flexwoningen (foto: MRA / Michiel Wijnbergh)

Wethouder Victor Frequin van Ouder-Amstel ondertekent de afspraken over flexwoningen
Foto: Wethouder Victor Frequin van Ouder-Amstel ondertekent de afspraken over flexwoningen.