Definitief Ontwerp Centrumplan akkoord

De raad heeft donderdagavond 26 januari het Definitief Ontwerp (DO) Centrumplan unaniem vastgesteld. Voor de uitvoering is een investeringskrediet van € 1.735.000 beschikbaar. Wel kwamen er wijzigingen op het plan.

Zo komen er gebakken klinkers; wordt het ‘Schapenweitje’ niet verkocht en dus ook niet bebouwd en is een maximale bouwhoogte bepaald van twee lagen plus een kap voor het voormalig Rabobankgebouw. 

Verder gaf de raad opdracht de herinrichting van de Ambachtenstraat voor langparkeren uit te werken tot een bestek en het werk aan te besteden voor uitvoering. 

Dus we kunnen aan de slag. Als eerste worden het (DO) Centrumplan nu uitgewerkt tot een bestek. Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Meer informatie vindt u op samenmakenweouder-amstel.nl.