Data inzameling afval

Hieronder vindt u een overzicht van de afvalinzameling voor aankomende weken. Dit geldt voor het buitengebied en binnen de bebouwde kom in Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht.

Containers buitengebied

Week 36    Woensdag 6 september    Restafval
Week 37    Woensdag 13 september  GFT, restafval 
Week 38    Woensdag 20 september  Restafval
Week 39    Woensdag 27 september  GFT, restafval

Containers binnen de bebouwde kom

Week 37    Donderdag 14 september  GFT
Week 39    Donderdag 28 september  GFT

Grofvuil

Wilt u grofvuil laten ophalen? Dit kan iedere woensdag. Het aanmelden hiervoor kan tot uiterlijk dinsdag 12.00 uur. Op Grofvuil inleveren kunt u een formulier invullen. Beschikt u niet over een computer dan kunt u ook bellen met ons Klantenservicepunt, telefoon (020) 496 21 21.

Grofvuil laten ophalen

Voor het ophalen worden kosten berekend. Deze zijn per m3 of een gedeelte daarvan € 38,98 (tarief 2023). Grof tuinafval en losse delen grof afval moeten gebundeld  worden aangeboden. De inzameling start vanaf 07.00 uur.

Elektronisch afval

Elektronisch afval (E-waste) kunt u op verschillende punten inleveren. Kijk voor inleverpunten op wecycle.nl.