Inloopavond herinrichting Sluisplein maandag 19 september 2022

De gemeente Ouder-Amstel wil de inrichting van het Sluisplein veranderen. Afgelopen juni is er een startoverleg geweest met een vertegenwoordiging van de ondernemers en direct aanwonenden. Het doel van het startoverleg was het ophalen van informatie over de huidige situatie, wat gaat goed en wat gaat niet goed en welke aandachtspunten moeten we meenemen bij het opnieuw inrichten van het Sluisplein.

Op basis van de aangedragen wensen en ideeën bij het startoverleg, in combinatie met de resultaten vanuit de verkeersanalyse, hebben wij twee ontwerpvarianten laten uitwerken. 

Wij nodigen u graag uit om de twee ontwerpvarianten op maandag 19 september 2022 tussen 19.30 en 21.00 uur tijdens een inloopavond te bekijken in het gemeentehuis, ingang Dorpsstraat. 

Tijdens de inloopavond is er gelegenheid om vragen te stellen en/of opmerkingen door te geven. Heeft u naar aanleiding van de inloopavond aanvullende vragen of opmerkingen, dan kunt u die tot en met maandag 03 oktober 2022 sturen aan gemeente@ouder-amstel.nl.