Informatiebijeenkomst over gebiedsontwikkeling Entrada

Het is nu nog een kantorencomplex nabij metrohalte Van der Madeweg. In de komende jaren wordt Entrada een stedelijke woonwijk in het groen, die goed verbonden is met de omgeving.

Hier kunt u beschut wonen in en rond een parkgebied. Entrada wordt een gemengde wijk met voorzieningen voor kinderen en plekken om te werken, verblijven en ontmoeten. Het programma van eisen (vastgesteld door de gemeenteraad in 2019) is inmiddels uitgewerkt tot een stedenbouwkundige visie. Bent u benieuwd wat er in deze visie staat? Op 6 oktober organiseert projectontwikkelaar LIFE Europe een informatiebijeenkomst op Entrada 300 in Duivendrecht om 19.00 uur. Het programma is als volgt:

  • Opening bijeenkomst door LIFE Europe
  • Korte toelichting van de gemeente Ouder-Amstel over de status van de ontwikkeling 
  • Presentatie van de concept stedenbouwkundige visie door stedenbouwkundig bureau KCAP
  • Ruimte voor vragen en reacties
  • Toelichting vervolgstappen participatie 

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst. Aanmelden is nodig voor een goede organisatie. Doe dat bij voorkeur vóór 29 september.  


Afbeelding: Sfeerimpressie van het toekomstige Entrada, verstrekt door stedenbouwkundig bureau KCAP (Aan het beeld kunnen geen rechten worden ontleend).