Gemeenteraadszaken september

Op donderdag 22 september de commissie Ruimte & Gebiedsontwikkeling en op 29 september de raadsvergadering.

Op 22 september vindt de commissie Ruimte & Gebiedsontwikkeling plaats, aanvang 19:30 uur. De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Vaststelling Stedenbouwkundig Plan Rijksstraatweg 125 te Duivendrecht 
  • Centrum Plan, stand van zaken.

Op 29 september vindt de raadsvergadering plaats, aanvang 20:00 uur.
 
Wilt u tijdens de commissievergadering inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Dan kunt u zich tot 12:00 uur op de dag van de vergadering bij de griffier aanmelden via (020) 496 21 69  of (06) 256 614 31. 
Een e-mail sturen kan ook: raad@ouder-amstel.nl. Graag in de mail het onderwerp vermelden waarover u wilt spreken. 

Ook kan worden ingesproken over een onderwerp dat niet op de agenda staat, graag contact opnemen met bovenstaande telefoonnummer of mailadres. 

Kijk voor onderwerpen op de vergaderkalender.
Wilt u live meeluisteren/-kijken? Dat kan via verslag.ouder-amstel.nl