Duivendrecht krijgt glasvezel

Binnenkort begint in Duivendrecht de aanleg van een nieuw glasvezelnetwerk. Glasvezel zorgt voor snel en stabiel internet. Dat is sinds corona nog belangrijker geworden nu er meer thuis wordt gewerkt. Maar ook voor onderwijs en in de vrije tijd is snel internet gewenst.

Wie legt glasvezel aan? 

Het aanleggen van een glasvezelnetwerk is een commerciële activiteit. Vaak gebeurt dit op initiatief van een partij die eigenaar wordt van het netwerk en een partij die gebruik gaat maken van het netwerk. Het glasvezelnetwerk is een open netwerk. Dit betekent dat na aanleg er ook andere partijen gebruik van kunnen maken om hun diensten aan te bieden. 

Aanleg in Duivendrecht

KPN Netwerk heeft het bedrijf Allinq opdracht gegeven om alle woningen en bedrijven binnen Duivendrecht te voorzien van een glasvezelaansluiting voor snel internet. Om dit mogelijk te maken worden door heel Duivendrecht, voornamelijk onder het trottoir, glasvezelkabels ingegraven.
Daarnaast gaat het netwerkbedrijf Open Dutch Fiber in samenwerking met T-Mobile ook een glasvezelnetwerk aanleggen om Duivendrecht te voorzien van glasvezelaansluitingen. 

Vanuit de gemeente hadden we uiteraard liever gezien dat T-Mobile ook gebruik zou gaan maken van het KPN Netwerk of andersom. Vanuit de telecommunicatiewet kunnen gemeenten aanvragen voor nieuwe netwerken niet zomaar weigeren. Als de aanvraag voldoet aan de gemeentelijke verordening kan deze niet geweigerd worden. Om die reden is voor Duivendrecht de situatie ontstaan dat twee partijen een eigen netwerk gaan aanleggen. 

Om hinder voor de inwoners te beperken zijn de partijen verzocht om de werkzaamheden te combineren. Helaas bleek dit niet mogelijk omdat partijen een andere planning en fasering hebben. Gevolg hiervan is dat het trottoir mogelijk twee keer wordt opgebroken en hersteld. 

Onderhoud Rijksstraatweg 

Aan de Rijksstraatweg wordt momenteel in fases gewerkt aan het groot onderhoud en gedeeltelijke herinrichting. Enkele fases zijn voor een deel al gereed en in gebruik genomen. We proberen de aanleg van het glasvezelnetwerk daar zo te sturen dat in het noordelijk deel van de Rijksstraatweg wordt begonnen. In dat gedeelte ligt namelijk nog de oude bestrating. Iets waar we niet omheen kunnen is dat nieuw straatwerk weer open moet. Het gaat dan veelal om een strook in de trottoirs van enkele tegels breed. 

Het vooraf aanleggen van mantelbuizen of het met elkaar optrekken is niet mogelijk gebleken. Het aanleggen van mantelbuizen heeft nauwelijks voordelen omdat er bij woningen aftakkingen moeten komen en het samen optrekken is niet uitvoerbaar omdat het werktempo van het glasvezel vele maken sneller is dat het werk van de herinrichting. De toezichthouders van de gemeente zien erop toe dat het straatwerk weer netjes wordt herstelt.