Vragenlijst voor nieuw duurzaamheidsbeleid

Wij zijn bezig met nieuw beleid voor duurzaamheid. Duurzaamheid is niet iets wat we als gemeente in ons eentje kunnen oppakken, dit moeten we samen doen.

Daarom vragen we u deze vragenlijst in te vullen. Dit geeft ons richting in het opstellen van ons nieuwe beleid. 

button vragenlijst -duurzaamheid