Amstelland gemeenten verlengen samenwerking met BeterBuren

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige manier om burenruzies op te lossen. De Gemeente Ouder-Amstel, Uithoorn, Amstelveen en Aalsmeer en Woningcorporatie Eigen Haard en Woonzorg Nederland werken al jaren samen met BeterBuren, een organisatie voor buurtbemiddeling. Minimaal 70% van de aanmeldingen buurtbemiddeling worden opgelost door de vrijwillige en goed getrainde buurtbemiddelaars. Iedereen is zeer tevreden over deze inzet en daarom hebben de vier gemeenten en beide corporaties besloten gezamenlijk hun samenwerking met BeterBuren voort te zetten.

Op 9 november ondertekenden de burgemeesters van bovengenoemde gemeenten en woningcorporaties Eigen Haard en Woonzorg Nederland een convenant voor verlenging van de samenwerking met BeterBuren voor 2023-2026. Burgemeester Langenacker is positief over buurtbemiddeling. 

Soms leiden verschillen in leefstijl, gezinssamenstelling of achtergrond tot ruzie tussen buren. Bij het niet tijdig hulp zoeken, kunnen spanningen hierdoor oplopen, terwijl prettig wonen zo belangrijk is. Als buren er zelf niet uitkomen, kunnen zij hulp vragen aan BeterBuren. Middels goede gesprekken weten de bemiddelaars buren nader tot elkaar te krijgen en tot een duurzame oplossing te komen voor de overlast en spanningen die worden ervaren. Prettig wonen en je veilig voelen in je eigen woonomgeving is belangrijk voor iedereen. Buurtbemiddeling biedt hieraan een belangrijke bijdrage, net zoals aan de leefbaarheid en de sfeer in de wijk.

Over buurtbemiddeling

Geluidsoverlast, tuinproblemen, stank overlast e.d. allemaal oorzaken voor burenoverlast of conflictsituaties. Twee goed opgeleide bemiddelaars gaan na een aanmelding eerst op huisbezoek bij allebei de buren afzonderlijk. Na deze gesprekken volgt zo nodig een bemiddelingsgesprek met beide buren op een neutrale locatie. Onder begeleiding van de bemiddelaars wordt naar oplossing(en) gezocht waar beide partijen tevreden mee zijn. De ervaring leert dat het vaak al mogelijk is om in één bemiddelingsgesprek tot afspraken te komen. 

Ervaart u overlast van de buren en komt u daar niet uit, schakel dan tijdig buurtbemiddeling in. Deze hulp is gratis en kan als snel leiden tot oplossen van de overlast.

Voor informatie en aanmelding: beterburen.nl of 085-9022810.