Extra energietoeslag voor lagere inkomens

In 2022 krijgen huishoudens met een laag inkomen een eenmalige uitkering van € 800,- als tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen. Inwoners met een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz, inwoners die een AIO aanvulling ontvangen van de SVB, en inwoners die gebruik maken van de Collectieve aanvullende verzekering (CAV) ontvangen de toeslag automatisch.

Inwoners met een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW IOAZ of Bbz ontvangen de toeslag automatisch. Ook de inwoners die een AIO aanvulling ontvangen van de SVB krijgen de toeslag automatisch. U hoeft hiervoor dus niets te doen. U ontvangt het bedrag uiterlijk 12 mei 2022 op uw rekening. U krijgt het bedrag gestort op de rekening waarop u ook de uitkering ontvangt. Deze inwoners hebben hier inmiddels ook een brief over ontvangen. 

Voor inwoners die gebruik maken van de Collectieve aanvullende verzekering (CAV)

Inwoners die gebruik maken van de Collectieve aanvullende verzekering (CAV) en niet gebruik maken van één van bovenstaande regelingen ontvangen de energietoeslag ook automatisch. Naar deze groep is op 2 mei jl. een brief gestuurd om het Iban nummer op te vragen waar zij de energietoeslag op willen ontvangen. Deze inwoners ontvangen uiterlijk eind mei 2022 de toeslag op hun opgegeven iban nummer. 

Voor inwoners die niet meer dan 120% van het wettelijk sociaal minimum verdienen

Heeft u geen van bovenstaande uitkeringen en maakt u geen gebruik van de CAV regeling, dan kunt u toch in aanmerking komen voor de energietoeslag als u niet meer dan 120% van het wettelijk sociaal minimum inkomen verdient. Maandag 16 mei 2022 komt het online aanvraagformulier beschikbaar op deze website. 

In onderstaande tabel ziet u de netto inkomensgrenzen (inclusief vakantiegeld) per maand die van toepassing zijn voor de energietoeslag: 

120 %    
21 tot AOW leeftijd  
Alleenstaande (ouder)  € 1.310,05
Gehuwden € 1.871,50
   
AOW leeftijd  
Alleenstaande (ouder)  € 1.455,67
Gehuwden € 1.971,05

Als u in aanmerking komt voor de energietoeslag heeft dit geen gevolgen voor de hoogte van de toeslagen of andere regelingen die u ontvangt. 

Vraag uw energietoeslag aan

Vragen?

Heeft u vragen over de energietoeslag, dan kunt u deze per mail stellen aan a.admwwb@ouder-amstel.nl. U kunt ook bellen tijdens het telefonisch spreekuur op werkdagen van 9.00 tot 10.30 via telefoonnummer (020) 496 21 21.