Aangepaste inzameldag groente-, fruit- en tuinafval bebouwde kom

In verband met Hemelvaart is de inzameldag voor groente-, fruit- en tuinafval in de bebouwde kom op woensdag 25 mei 2022.

Kijk op www.ouder-amstel.nl/afval voor de afvalkalender van 2022.