Coalitieakkoord 2022-2026 tussen Ouder-Amstel Anders, VVD en GroenLinks is rond

Na een periode van intensief overleg zijn Ouder-Amstel Anders, VVD en GroenLinks tot overeenstemming gekomen en is het definitieve coalitieakkoord opgesteld. In het akkoord staan de woorden centraal: Verantwoordelijk, Verbindend en Vergroenend.

Op 31 mei is een conceptversie van het coalitieakkoord in de commissievergadering besproken. Naar aanleiding daarvan is het akkoord aangepast en is het definitieve akkoord opgesteld. De installatie van het nieuwe college zal plaatsvinden op dinsdag 14 juni om 20.00 uur.

Zie ook: