Zomerreces wethoudersspreekuur

In verband met het zomerreces is er geen telefonisch of digitaal wethoudersspreekuur.

De eerstvolgende is op dinsdag 30 augustus 2022.