Nieuwe beleidsregel oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen

Het college heeft op 12 juli 2022 de ‘Beleidsregel publieke oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Ouder-Amstel 2022’ vastgesteld.

In 2014 heeft het college beleid vastgesteld voor de plaatsing van openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Deze beleidslijn mist soms nuancering of geeft niet voldoende duidelijkheid bij het aanvragen van een oplaadpaal voor het laden van elektrische voertuigen. In de nieuwe beleidsregel is een verduidelijking gemaakt ten opzichte van de oude beleidslijn.
De nieuwe beleidsregel is bekendgemaakt op overheid.nl en is op 23 juli 2022 in werking getreden.