Nieuwe websites voor gebiedsontwikkelingen Werkstad OverAmstel, Entrada en De Nieuwe Kern

De gemeente werkt met partners hard aan de voorbereiding van grootschalige gebiedsontwikkelingen. De ontwikkelingen Werkstad OverAmstel, Entrada en de Nieuwe Kern hebben een grote impact op de omgeving en onze organisatie. Het aantal inwoners zal door deze ontwikkelingen verdubbelen.

Om u goed te informeren, publiceert Ouder-Amstel voor deze projecten twee nieuwe websites: werkstadoveramstel.nl en denieuwekern.nl

Hier is veel informatie te vinden over het doel en de planning van het project, de verschillende deelprojecten en initiatieven binnen het plangebied en nuttige documenten. Op de websites kunt u ook meedenken en meepraten over de plannen en de werkzaamheden.  

Informatie over het project Entrada is ook te vinden op de website van Werkstad OverAmstel, onder het kopje ‘projecten’. Voor vragen over andere projecten binnen de gemeente is de informatie nog steeds te vinden op deze gemeentelijke website.