Beëindiging kinderopvanglocaties

Op 27 juli 2022 heeft het college van B&W van Tante Kaatje Kinderopvang vier verzoeken tot intrekking van de exploitatie en verwijdering in het Landelijk Register Kinderopvang ontvangen voor de kinderopvanglocaties de Amstel BSO van Tante Kaatje, ’t Peuterklasje van Tante Kaatje, de Kofschip van Tante Kaatje en de Peutertuin van Tante Kaatje.

Dit verzoek is als volgt ingewilligd:
Per 17 augustus 2022 is de toestemming tot exploitatie ingetrokken en is de registratie in het Landelijk Register Kinderopvang verwijderd voor de kinderopvanglocaties:  

  • buitenschoolse opvang de Amstel BSO van Tante Kaatje, Reijgershof 4, met uniek registratienummer 935553654;
  • kinderdagverblijf ’t Peuterklasje van Tante Kaatje, Reijgershof 4, met uniek registratienummer 246899220; 
  • kinderdagverblijf De kofschip van Tante Kaatje, Turfstekerspad 1, met uniek registratienummer 262373361,en;
  • kinderdagverblijf de Peutertuin van Tante Kaatje, Turfstekerspad 1, met uniek registratienummer 748033786.

Dit betreft een bekendmaking als bedoeld in artikel 8 lid 4 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en persoonsregister kinderopvang.