Aardwarmte/Onderzoek naar de ondergrond

In de periode tussen 31 augustus en 20 september 2022 wordt in onze gemeente seismisch onderzoek naar de ondergrond gedaan. Dit onderzoek geeft een beter beeld van de aardlagen die in de ondergrond zitten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door SCAN en omwonenden hebben al een brief over de werkzaamheden ontvangen.

Aardwarmte

SCAN doet onderzoek naar de ondergrond voor aardwarmte. Aardwarmte is een duurzame warmtebron waarbij gebruik wordt gemaakt van natuurlijk warm water uit de ondergrond. Dit warme water wordt opgepompt om woningen en kantoren te verwarmen en het afgekoelde water wordt weer in de ondergrond gebracht.

Onderzoeken

SCAN voert op verschillende manieren onderzoek naar de ondergrond uit. Tussen 31 augustus en 20 september wordt seismisch onderzoek uitgevoerd. Met geluidsgolven wordt meer bekend over de aanwezigheid en dikte van aardlagen in de diepe ondergrond (tot ongeveer 6 km). Om meer kennis op te doen over de eigenschappen van de aardlagen is in een latere fase ook een onderzoeksboring nodig. Daarmee wordt aanvullende informatie opgehaald over de samenstelling en waterdoorlatendheid van de aardlagen. Een eventuele onderzoeksboring vindt mogelijk pas in het derde kwartaal van 2023 plaats. 
Het eerder genoemde seismische onderzoek is nodig om nauwkeuriger te kunnen bepalen wat een geschikte plek is voor een onderzoeksboring.

SCAN

Het SCAN programma doet alleen onderzoek. Het winnen van aardwarmte maakt daar geen onderdeel van uit. De werkzaamheden die door SCAN worden uitgevoerd zijn tijdelijk. Na het onderzoek is niets meer te zien van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over SCAN? Kijk dan op www.scanaardwarmte.nl. Voor meer informatie of voor vragen kunt u contact met SCAN opnemen via info@scanaardwarmte.nl.