Subsidieregeling ‘Sportakkoord Ouder-Amstel’

Als sport- en beweegaanbieder of andere (maatschappelijke) organisatie wil je graag activiteiten organiseren die bijdragen aan een vitaal sport- en beweegklimaat in de gemeente Ouder-Amstel. Om hierbij te helpen, is er vanuit het sportakkoord in 2022 tijdelijk een subsidieregeling ‘Sportakkoord Ouder-Amstel’ in het leven geroepen.

Sport- en beweegaanbieders, zorg- en onderwijsinstellingen en andere (maatschappelijke) organisaties kunnen een bijdrage uit de subsidieregeling ontvangen voor nieuw sport- en beweegaanbod of uitbreiding/verbetering van het bestaande aanbod. Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient de activiteit aan een aantal spelregels te voldoen. Een aanvraag indienen kan tussen 7 april en 22 mei 2022. Voor 10 juni hoort u of de aanvraag is goedgekeurd, zodat u aan het begin van het seizoen aan de slag kan gaan. 

Het Sportakkoord Ouder-Amstel richt zich op de kwaliteit en duurzaamheid van het aanbod van verschillende aanbieders, zodat veel inwoners van de gemeente een leven lang plezier kunnen beleven aan sport en bewegen. De ambitie is om sport betaalbaar en toegankelijk te houden, vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en aantrekkelijke bestuursfuncties en vrijwilligerswerk te ontwikkelen op de verenigingen. 

Wethouder sport en gezondheid, Barbar de Reijke, is blij met de subsidieregeling voor sportverenigingen. “Voldoende sport en bewegen zijn onmisbaar voor een gezonde levensstijl. Nog steeds te veel mensen bewegen onvoldoende. Maar daarnaast zijn de sportverenigingen ook belangrijk voor de sociale samenhang in onze gemeente. Bijvoorbeeld zodat we elkaar sneller kunnen vinden in moeilijke tijden. 
Met het lokale sportakkoord willen we sport en bewegen stimuleren in onze gemeente en tegelijkertijd de sportverenigingen versterken. En is er ook geld vanuit het Rijk beschikbaar voor praktisch uitvoerbare maatregelen. Dus kijken we graag samen met partners vanuit het veld hoe we dit het beste kunnen besteden.”

Kijk op Subsidieregeling 'lokaal sportakkoord Ouder-Amstel' voor meer informatie over het sportakkoord, de spelregels of voor het indienen van een aanvraag.