Noodzakelijke kap risicobomen

In de gemeente is een aantal bomen in een zeer slechte staat. Jaarlijks worden alle bomen gecontroleerd op hun vitaliteit door een extern bureau. Uit dit onderzoek blijkt n dat een aantal bomen vanwege veiligheid binnen zes maanden verwijderd moeten worden. De bomen kunnen een acuut gevaar zijn voor de omgeving, deze kunnen omvallen of er kunnen takken afbreken.

Er is al een begin gemaakt met het kappen van deze bomen. Hiervoor wordt alsnog een kapvergunning afgegeven. De aanvraag hiervoor wordt nog gepubliceerd. Voor de bomen die de gemeente niet zelf kan kappen wordt een aannemer ingehuurd die gespecialiseerd is in het verwijderen van bomen. 
Wilt u weten om welke bomen het gaat? Bekijk de lijst risico bomen op onze website.  

Herplanting

Om het bomenbestand zo veel mogelijk in stand te houden plant de gemeente voor iedere gekapte boom een nieuwe boom. Dit gebeurt in het najaar en vroeg in het voorjaar wanneer de bomen in rust zijn en nog geen bladeren hebben. We proberen om zo veel mogelijk dezelfde locaties aan te houden en dezelfde boomsoort als dat er stond. In sommige gevallen is het niet mogelijk of echt niet wenselijk om de boom op dezelfde locatie terug te planten. In dit geval kijken we naar een andere locatie.