Tussentijdse wijziging in het leerlingenvervoer

Als er tussentijdse wijzigingen optreden in het leerlingenvervoer van uw zoon, dochter of leerling dient u deze wijziging direct door te geven via het wijzigingsformulier.

Logo DigiDTussentijds wijziging leerlingenvervoer 

Logo eHerkenningTussentijds wijziging leerlingenvervoer 

Wijzigingen die doorgegeven moeten worden, via het wijzigingsformulier, zijn:

  • Wijziging van de reistijd, in verband met verandering bij bijvoorbeeld het openbaar vervoer;
  • Wijziging in het woonadres van de leerling, door bijvoorbeeld verhuizing;
  • Wijziging van de gezinssamenstelling;
  • Wijziging in de gezinssituatie, die invloed heeft op het al dan niet begeleiden van leerlingen bijv. ontslag van één van de ouders);
  • Wijziging van het adres van de school;
  • Wijziging van de schooltijden van de school;

Toekenning van bekostiging op grond van de Wet WIA , of op grond van andere wet en regelgeving;

Wijzigingen van contactgegevens, zoals telefoon.