Leerlingenvervoer aanvragen

Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Misschien komt u in aanmerking voor leerlingenvervoer. U vraagt leerlingenvervoer aan bij de gemeente. 

Leerlingenvervoer aanvragen 

Contactgegevens

Heeft u vragen over de eigen bijdrage of over het leerlingenvervoer dan kunt u telefonisch contact opnemen met een medewerker van het leerlingenvervoer via het algemene telefoonnummer van de gemeente (020) 496 21 21 of een mail sturen naar: leerlingenvervoer@ouder-amstel.nl.

Beschrijving

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen. De verantwoordelijkheid van het naar school brengen en ophalen ligt primair bij de ouders/verzorgers.

De gemeente heeft de zorgplicht passend vervoer aan te bieden. Dit betekent dat het leerlingenvervoer moet aansluiten bij de mogelijkheden van het kind. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het verstrekken van:

  • Een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind;
  • Een vergoeding voor het vervoer per fiets of openbaar vervoer;
  • (Aangepast) vervoer met een bus of taxi.

Er wordt daarbij wel onderscheid gemaakt tussen het vervoer naar basisonderwijs en vervoer naar voortgezet onderwijs.

De gemeente beslist binnen 8 weken of een vorm van leerlingenvervoer kan worden toegekend. Dit termijn mag eenmaal verlengd worden met vier weken. Dat betekent dat het leerlingenvervoer 8 weken (of 12 weken wanneer sprake is van verlenging) na ontvangst van de aanvraag pas kan starten of zoveel eerder als mogelijk.

Voorwaarden

Uw kind moet in ieder geval woonachtig zijn in de gemeente Ouder-Amstel. Daarnaast gelden een aantal andere voorwaarden:

  • Uw kind is jonger dan 9 jaar en zit op het speciaal (basis) onderwijs dat zich op meer dan 6 kilometer van de woning bevindt;
  • Uw kind is 9 jaar of ouder, zit op het speciaal basis onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs en kan vanwege zijn/haar beperkingen niet zelfstandig met fiets of openbaar vervoer naar school reizen.
  • De dichtstbijzijnde toegankelijke school waarop uw kind is aangewezen kan de ondersteuning bieden die noodzakelijk is of de school biedt een gewenste godsdienstige of levensbeschouwelijke richting. 

Bijzonderheden

Kosten

Bekijk de inkomensgrenzen en de bijbehorende eigen bijdrage op de website van VNG.nl.

U betaalt een eigen bijdrage als:

  • De afstand tot de school meer dan 20 km bedraagt en;
  • U een gezamenlijk inkomen heeft boven een bepaalde inkomensgrens (zie overzicht inkomensgrenzen op VNG.nl).

De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door:

  • De inkomensgrens en; 
  • De kosten van het openbaar vervoer(OV) (ongeacht of er OV aanwezig is en of u  daadwerkelijk gebruik maakt van het OV). 

Aanpak

U kunt via de button bovenaan de pagina leerlingenvervoer aanvragen. Dit kan met of zonder DigiD. Bij uw aanvraag moet u een inkomensverklaring en een Schoolverklaring 2023-2024 (pdf, 132 kB) toevoegen. 

Als u de aanvraag voor het schooljaar 2023/2024 na 12 mei 2023 indient, kunnen wij niet garanderen dat uw kind bij de start van het schoolseizoen gebruik kan maken van het leerlingenvervoer. Een besluit op een aanvraag voor leerlingenvervoer kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.